Croeso

Mae Y Bañera yn cynnig coctels cyfoes, gwinoedd gwych a cherddoriaeth byw mewn lleoliad sydd newydd ei hadnewyddu yn edrych dros Bromenâd Aberystwyth.

Amseroedd Agor

Dydd Sul, Dydd Llun, Dydd Mawrth: o 3yd tan hwyr.

Dydd Mercher, Dydd Iau, Dydd Gwener, Dydd Sadwrn: o 12yd tan hwyr.

Awr Hapus: pob dydd o 5 tan 8yd (heblaw dydd Sadwrn).

Awr Hapus: trwy’r dydd pob Dydd Mawrth.

Bañera (b.a.n.i.e.r.a)

e – Sbaeneg am Fath

Stryd y Baddon, mae sail enw’r stryd yn dod o’r 1880au lle’r oedd rhai o fathdai’r dref wedi eu lleoli. Roedd bathdai yn beth cyffredin yn ystod yr amser Fictoriaidd ac roeddynt fel arfer wedi adeiladu yn agos i ffynonell ddŵr. Felly adeiladwyd y rhain yn agos i’r môr, lle yn amlwg roedd digon o ddŵr i gynnal gofynion y boblogaeth a oedd yn eu defnyddio.

Nid yn unig fel lle ymolchi y defnyddiwyd y bathdai ond hefyd fel canolbwynt cymdeithas, lle gallai pobol gwrdd i gymdeithasu a hyd yn oed trin a thrafod busnes. Hefyd wrth gwrs roedd siawns i aml i ffrind glecian. Roedd dau fathdy yma, un i’r dynion ac un i’r merched.

Heddiw rydym yn eich croesawu i fwynhau un Bañera.

Gwelwch y fwydlen

Welcome

Y Bañera is a wine & cocktail bar offering prohibition & contemporary cocktails, fine wines & live music in a newly renovated setting overlooking Aberystwyth's Promenade.

Opening Times

Sunday, Monday, Tuesday: 3pm until late.

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday: 12pm until late.

Happy Hour: daily 5 - 8pm (excluding Saturdays).

Happy Hour: all day Tuesday.

 

Bañera (b.a.n.i.e.r.a)

n – Spanish for bath tub

Bath Street, the name of this street is derived from the 1880’s when some of the town’s baths were housed here.

Bath houses were a common feature of a Victorian town and were typically built near a water supply, hence their construction here near the seafront where there was ample water to meet the needs of the population.

Although primarily used as a way of keeping clean the bathhouse was more than that, it was a place where people met, conducted business and friends exchanged gossip. There were two baths here at that time, one for men and one for women.

Today we welcome you all to enjoy one Bañera.

See the menu

 
 

Lleoliad / Location

Bath Street, Aberystwyth, SY23 2AG

Phone: 01970 624111

 
 

DYDD A NOS

DAY & NIGHT

 
909e5a.jpg